Счетоводни услуги и консултации в София и страната

Line

Счетовoдна къща Булдес 2006 ООД предлага пълна гама счетоводни услуги в София и страната за Вашата фирма условно разделени в няколко модула:


Счетоводни услуги в София
 • Модул „Счетоводство“
  Включва изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с нуждите на дейността Ви, eжемесечно осчетоводяване на счетоводната документация, подаване на месечни справки-декларации по ДДС, изготвяне и подаване на интрастат декларации, складово – стопанско отчитане и инвентаризиране, отчитане, преоценка и амортизация на дълготрайни активи, изготвяне на междинни и годишни финансови отчети по МСФО, НСС и US GAAP и годишни данъчни декларации, годишно счетоводно приключване, електронно предаване на данни за НАП. Специфични анализи и справки според нуждите на клиента. Консултиране и навременно уведомяване за промените в обхвата на законодателството касаещи бизнеса Ви.
 • Модул „Личен състав и ТРЗ“
  Администриране на процесите по наемане на персонала, пълна окомплектовка на трудовите Ви досиета и картони, изготвяне и отчитане на справки, декларации и съпътстващи документи, касаещи трудовите и извънтрудовите правоотношения с персонала, деклариране пред НАП и НОИ.
 • Модул „Консултантски услуги“
  Консултации в областта на данъчното, трудовото и осигурителното законодателство, оптимизиране на данъчните задължения, консултации за данъчните ефекти от едно или друго управленско решение.
 • Модул „Допълнителни услуги“
  Изготвяне на фактури и платежни нареждания, регистрация и дерегистрация по ЗДДС, статистически форми, справки към БНБ, изготвяне на необходимите документи при кандидатстване за кредит, препоръки и избор на помощен софтуер за клиента.

Защо да изберете външен изпълнител на счетоводни услуги?

   Необходимостта от висококачествени счетоводни услуги е безспорна. Предоставянето на коректно и качествено счетоводство е гаранция, че вашата фирма работи безпроблемно. Видовете счетоводно обслужване са няколко, но през последните години аутсорсинг-счетоводството, т.е. прехвърляне на счетоводните функции на външен изпълнител, набира все по-голяма популярност. Много фирми определят този вариант на счетоводни услуги с качество, полза и удобство за тях.

Някои от основните причини, поради които повечето дружества биха искали да възложат воденето на счетоводството на счетоводна къща са:


 • Плащате твърде много за счетоводител на трудов договор
  Наемането на счетоводител на пълен работен ден, който да води счетоводството на фирмата, може да бъде скъпо /заплата и поети осигуровки/. Наетият счетоводител може да не е достатъчно квалифициран. Аутсорсингът на тази дейност може да ви даде достъп до редица по-квалифицирани счетоводни услуги. Освен това може значително да намали разходите за вашия бизнес.
 • Бизнесът ви расте
  С развитието на бизнеса ви ще установите, че вашите нужди се променят и това, което е работило за вас в миналото, може да не е вече най-добрият начин да продължите. Аутсорсинг на счетоводните услуги ви предоставя много повече гъвкавост. Той може да ви даде достъп до по-високо ниво на знания, които счетоводителят на място няма да може да предостави.
 • Представителство на интересите на клиента пред НАП
  Добрата счетоводна къща няма да ви остави сами да контактувате с данъчните органи или други държавни институции. Изпълнителят на счетоводни услуги с дългогодишен опит знае как да реагира при проверки, за да защитава интересите на клиента. Общуването с данъчните власти има своя специфика, така че има смисъл да изберете счетоводна къща с достатъчно добри умения за комуникация с НАП.
 • Специфики на воденето на счетоводство в различни икономически сектори
  Когато избирате счетоводна къща за вашия бизнес, уверете се, че имате работа с фирма, която има представа за вашата специфична дейност. Това е от решаващо значение, за да сте сигурни, че счетоводната отчетност на фирмата е водена коректно, както и за постигане на максимална ефективност за вашия бизнес.

   Ние от счетоводна къща Булдес 2006 ООД разполагаме с висококвалифициран екип, който да отговори на всички ваши нужди от счетоводни услуги в София и страната.

   Ценообразуването е индивидуално, съобразено с конкретните особености на Вашата фирма. За изготвяне на конкретна оферта за счетоводни услуги, трябва да се запознаем с Вашия бизнес и най-вече със следните четири фактора – ДДС регистрация, вид дейност (услуги, търговия, производство, нестопанска дейност), брой документи на месец (покупки и продажби), брой осигурени лица (трудови договори, договори за управление и контрол, граждански договори и самоосигуряващи се лица).


    За повече информация и изготвяне на индивидуална оферта, моля свържете се с нас.


Свържете се с нас